Przepływowe złoże biologiczne technologii BIOPAX


Strefa niedotleniona reaktora wydzielona ścianami zbudowaymi z przepływowych złóż biologicznych