Zalety oczyszczalni projektowanych i budowanych w technologii "BIOPAX":

niskie koszty eksploatacyjne (eliminacja zbędnych mocy, minimalizacja zatrudnienia),

wysoki stopień oczyszczania przez cały rok, nawet zimą w każdej strefie klimatycznej,

gwarancja uzyskania rewelacyjnych efektów oczyszczania i uzyskania efektu ekologicznego

prowadzenie procesu w obiekcie izolowanym od otoczenia,

brak uciążliwych zapachów i aerozoli,

brak strefy ochronnej (nie wymagana),

własny, opatentowany, bezawaryjny i bardzo sprawny system napowietrzania ASD,

prostota obsługi - samosterowny proces,

wysoka niezawodność działania,

naturalny proces mechaniczno-biologiczny z trzecim hydroponicznym stopniem dooczyszczania, który w sytuacjach awaryjnych stanowi bufor zabezpieczający,

odporność na skokowe obciążenia,

możliwość pracy wyłącznie na ściekach dowożonych,

krótki cykl inwestycyjny,

bardzo mała powierzchnia zabudowy terenu,

atrakcyjna forma architektoniczna,

możliwość pełnienia funkcji centrum ekologicznego - oczyszczalnia taka jest miejscem życia wielu roślin wodnych i przybrzeżnych, a także zwierząt.

Cechy charakterystyczne systemu napowietrzania ASD:

małe zapotrzebowanie na energię elektryczną,

eliminacja mieszadeł z komór nitryfikacji,

duża sprawność i elastyczność systemu napowietrzania, nie mniejsza niż 3 kgO2/kWh,

brak dławienia powietrza w dyszach (nie ma strat ciśnienia)

wykorzystanie zjawiska turbulencji do napowietrzania i mieszania bez niszczenia struktury kłaczka - sprawniejszy proces i lepsza sedymentacja w osadniku wtórnym,

prostota konstrukcji gwarantująca bezawaryjną pracę,

absolutna odporność na korozję,

brak ruchomych części mechanicznych zanurzonych pod powierzchnią cieczy,

łatwość montażu, bez konieczności użycia specjalistycznego sprzętu,

niski koszt inwestycyjny,

system napowietrzania ukierunkowuje przepływ, wymusza cyrkulację i mieszanie przez co eliminuje strefy zagniwania osadu w komorze reaktora,

specjalistyczna konstrukcja dysz uniemożliwia ich zatkanie, zablokowanie lub zdławienie wypływu powietrza - są one absolutnie bezawaryjne,

wieloletnia gwarancja.