SYSTEM NAPOWIETRZANIA ASD

Zobacz wizualizację pracy aeratorów

Zobacz działanie modelu ASD wersja podstawowa - film 6,5 MB,

Zobacz działanie modelu ASD wersja dla rekultywacji jezior (wraz ze złożami) - film 3,5 MB

    Jest to oryginalne rozwiązanie, które oprócz pełnienia funkcji podstawowej tj. dostarczania jak największej ilości tlenu, jednocześnie intensywnie miesza ścieki w całym profilu (zjawisko turbulencji). Jak wynika z opisu powyżej - urządzenia te są integralną częścią samosterownego systemu prowadzenia procesu w cyrkulacyjnej komorze reaktora biologicznego. Funkcje napowietrzająco - mieszające pozwalają zastosować ASD w dowolnych układach i technologiach z pominięciem mieszadeł (klasyczny układ drobnopęcherzykowy), które poza tym, że pobierają dodatkowo energię, zawsze stwarzają niebezpieczeństwo miksowania kłaczków osadu. Prawidłowo zaprojektowany i wykonany układ napowietrzania autoryzowany przez twórców wykorzystywanych patentów gwarantuje, że nawet przy małych wydatkach powietrza nie wystąpi zjawisko niepożądanej sedymentacji osadu w reaktorze.

    Aeratory ASD w całości wykonane są ze stali kwasoodpornej, nierdzewnej lub PVC. Ich konstrukcja nie posiada żadnych części ruchomych ani mogących się zużywać w jakikolwiek inny sposób, co gwarantuje ich bezawaryjną pracę.

    Aeratory są wyposażone w specjalnie skonstruowane dysze, które nie tłumią wylotu powietrza, co umożliwia dobór dmuchaw o mniejszych mocach w odróżnieniu od np. emiterów ceramicznych. Wydajność emiterów ceramicznych maleje wraz z czasem ich użytkowania i nawet okresowe czyszczenie nie przywraca 100% sprawności początkowej. Po okresie maksymalnie 5 lat należy je praktycznie wymienić. Natomiast firma BIOPAX na system ASD daje 5 lat GWARANCJI (!). Ta istotna różnica powinna być uwzględniana przy kalkulacji przyszłych kosztów eksploatacyjnych i wyborze systemu napowietrzania.

    Najniższa deklarowana przez BIOPAX sprawność ASD to 3,785 kg O2/1 kWh.

    Dodatkową korzyścią stosowania ASD jest eliminacja mieszadeł i precyzyjne dozowanie powietrza w zależności od zapotrzebowania (sondy tlenowe regulują pracą dmuchaw w sposób ciągły). Dodatkowo - na dyszach BIOPAX nie występuje dławienie przepływu powietrza.

    Widok pracujących aeratorów w oczyszczalni ścieków w Paczkowie.