Ochrona i rekultywacja wód powierzchniowych.

    Film o ochronie ujęcia wody w Bronisławowie na zalewie Sulejowskim oraz o niedokończonej rekultywacji jeziora Jamno


Jezioro.mp4 - 108 MB