HISTORIA

    Historia i ewolucja firmy związana jest z rozwojem myśli technicznej związanej z biotechnologiami dotyczącymi ogólnie wody i ścieków.

    Jeszcze pod koniec lat 70 - tych, obecny Prezes i główny technolog firmy mgr inż. Janusz Waś, w ramach Instytutu Ekologii Polskiej Akademii Nauk w zespole dr. Włodzimierza Ławacza projektował i montował systemy do naturalnych metod rekultywacji wód powierzchniowych.

    W 1986 r. Ławacz i Waś, wraz z zespołem fachowców z Koszalina założyli Spółkę BIOTECHNIKA, która nie tylko naukowo, ale również komercyjnie zajmowała się zagadnieniami ochrony wód.

    W 1992 r. ten sam tandem wraz z trzema innymi osobami założyli firmę PEG EKO - AQUA.

    Z powodu przesunięcia zainteresowań Janusza Waś w kierunku biotechnologii związanych przede wszystkim z metodami oczyszczania ścieków, wraz z Krzysztofem Biernatem - byłym pracownikiem Biotechniki i PEG Eko - Aqua 1993 r. założyli firmę BWP EKO - AQUA.

    W 1996 r. BWP EKO-AQUA w XV edycji Srebrnych Asów stała się laureatem konkursu i otrzymała wyróżnienie Srebrnego Asa nadane przez POLISH PROMOTION CORPORATION.

    Równolegle w 1993 r. Janusz Waś wraz z Januszem Bondarukiem założyli w Zielonej Górze firmę EKOL - BUD - AQUA. Firma ta opracowała i wdrożyła technologię nazwaną APIS I (łac. pszczoła). Efektem wdrożenia było zaprojektowanie i wybudowanie (częściowo za prywatne pieniądze wspólników EKOL-BUD-AQUA) prototypowej oczyszczalni ścieków w Czerwieńsku (pod Zieloną Górą - Qd = 1'100 m3/d). Za tę budowę EKOL-BUD-AQUA uzyskała wyróżnienie w konkursie budowa roku 95.

    Następnie wraz z byłymi współpracownikami i nowymi udziałowcami założyliśmy w 1997 r. firmę EKO AQUA INVEST.

    Na skutek niejasności w polskim prawie regulującym sprawy własności intelektualnej, autorzy wszystkich rozwiązań potwierdzonych patentami i zgłoszeniami patentowymi (składającymi się na technologie APIS I, APIS II, i Rondo, odeszli z EKO AQUA INVEST i w 1998 roku założyli firmę WBWW, która po przekształceniach własnościowych przyjęła nazwę "BIOPAX-WBWW Sp. z o.o." i funkcjonuje do dnia dzisiejszego. W roku 2003 firma zdobyła złoty medal na międzynarodowych targach "POLEKO" w Poznaniu za aerator strumieniowy denny i wyróżnienie "GRAND PRIX" na XI Międzynarodowych Targach Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN '2003" w Bydgoszczy za "Cyrkulacyjne urządzenie do biologicznego oczyszczania ścieków organicznych".

    Ze względu na bardzo duże zainteresowanie naszą technologią za granicą (w szczególności w Niemczech), w 2005 r. założono firmę BIOPAX PL Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, poprzez którą realizowane są kontakty i kontrakty zagraniczne.

    W związku z coraz trudniejszym dostępem do środków inwestycyjnych przez eksploatatorów oczyszczalni, lub gminy/miasta, które nie uporządkowały swojej gospodarki wodno-ściekowej zgodnie z obowiązującym prawem, dzięki nawiązanej w 2012 r. współpracy z Irlandzką Grupą Inwestycyjną uzyskaliśmy możliwość wybudowania oczyszczalni ścieków za własne środki w trybie koncesji. Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z informacją na stronie głównej lub bezpośredni kontakt z nami.