Oczyszczalnia ścieków w Turzym Polu

Zdjęcia zrobione w trakcie przeglądu po 3 latach eksploatacji, gdzie pracownicy podchodzą z sercem do swojego miejsca pracy.