Oczyszczalnia ścieków w Sulejówku pod Warszawą

Tutaj już po uzyskaniu efektu ekologicznego, ale jeszcze przed końcem budowy.

Widok zamontowanej technologii przed zalaniem zbiornika.

Montaż hali łukowej - rozpiętość 24 m bez podpór.