Firma "BIOPAX-WBWW" Sp. z o.o. posiada wyłączne prawa do stosowania następujących urządzeń:

1.

złoże biologiczne

 

 

wzór przemysłowy UPRP nr 17914

 

2.

aerator ASD

 

 

wzór przemysłowy UPRP nr 16162

 

Firma "BIOPAX-WBWW" Sp. z o.o. w swoim dorobku posiada również patenty i zgłoszenia patentowe:

1.

patenty:

 

a)

układ oczyszczalni do biologicznego oczyszczania ścieków organicznych (patent nr 178104),

 

b)

głębokościowe urządzenie do niskociśnieniowego napowietrzania i mieszania cieczy i gazów (patent nr 177119),

 

2.

zgłoszenia patentowe:

 

a)

urządzenie do sterowania napowietrzaniem i mieszaniem cieczy i gazów w zbiornikach (zgłoszenie w sprawie uzyskania patentu nr P 326896),

 

b)

sposób i urządzenie do biologicznego oczyszczania ścieków organicznych (zgłoszenie w sprawie uzyskania patentu nr P 326895),

 

c)

złoże przepływowe do zasiedlenia biomasą w oczyszczalniach ścieków i akwenach wodnych (zgłoszenie w sprawie uzyskania patentu nr W 108997),

 

d)

cyrkulacyjne urządzenie do biologicznego oczyszczania ścieków organicznych (zgłoszenie w sprawie uzyskania patentu nr P 329902)

e)

sposób i urządzenie do biologicznego oczyszczania ścieków w reaktorze ze strefami obiegowymi (międzynarodowe zgłoszenie w sprawie uzyskania patentu nr WO/2007/006351)