Oczyszczalnia ścieków w Paczkowie - wizyta po 16 latach eksploatacji
BEZ OPRÓŻNIANIA REAKTORA i jakiejkolwiek ingerencji w system napowietrzania!