Oczyszczalnia ścieków w Paczkowie

    Zobacz oczyszczalnię po zrzucie ogromnego ładunku z zakładów Pollena.