Ze względu na duże zainteresowanie naszą technologią za granicą (a w szczególności w Niemczech) w 2005 r. założono firmę BIOPAX PL Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, poprzez którą są realizowane kontakty i kontrakty zagraniczne.

BIOPAX PL Sp. z o.o.

ul. Naftowa 1
65-001 Zielona Góra (PL)
tel.: +48-68 321 34 88
e-mail: info@biopax.pl
http://www.biopax.pl

Prezes:
Bolesław Bernaczek
tel: +48 668 045 110